હિપ્પોપોટેમસ પર નિબંધ.2024 essay on Hippopotamuses

essay on Hippopotamuses હિપ્પોપોટેમસ પર નિબંધ: હિપ્પોપોટેમસ પર નિબંધ: હિપ્પોપોટેમસ એક ખૂબ જ શક્તિશાળી, સંભાળ રાખનાર અને વિચિત્ર પ્રાણી છે. હિપ્પો એ એક પ્રાણી છે જેમાં ઘણી યુક્વિન સુવિધાઓ અને આહાર છે. તેઓ ફક્ત એક જ જગ્યાએ રહી શકે છે પરંતુ તેઓ તેમાંથી શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. તેઓ તેમના યુવાનોને પ્રેમ કરે છે અને તેનું રક્ષણ કરે છે. તેઓ લગભગ કોઈપણ વસ્તુને અનુકૂલન કરશે. હિપ્પો એકબીજાને માન આપે છે અને પ્રદેશો ધરાવે છે.

હિપ્પોપોટેમસ પર નિબંધ.2024 essay on Hippopotamuses

પર નિબંધ

હિપ્પોપોટેમસ પર નિબંધ.2024 essay on Hippopotamuses

હિપ્પોઝનો દેખાવ વિશ્વના અન્ય પ્રાણીઓ જેવો નથી. તેના વિશેની મુખ્ય દૃશ્યમાન વસ્તુઓમાં પ્રથમ તેના દાંત છે. તેઓ વિશાળ, તીક્ષ્ણ અને લાંબા છે. તેઓ હાથીદાંતના વાળ જેવા પદાર્થમાંથી બને છે. હિપ્પો એક પ્રચંડ, ઉભયજીવી પ્રાણી છે. તેમનું વજન 2500 થી 3000 (ડોલોન) સુધી છે.

તેમની ત્વચા જાંબલી ફોલ્લીઓ સાથે, સ્લેટ બ્રાઉનથી કાદવવાળું બદામી રંગની હોય છે. હિપ્પોની એક વિચિત્ર વિશેષતા એ છે કે તેની આંખો, કાન અને નસકોરા માથાના ઉપરના ભાગમાં હોય છે. વાસ્તવમાં તેના માથાનું વજન તેના શરીરના વજનના ત્રીજા ભાગનું હોય છે,

ગરદનનું વજન માથા કરતાં વધુ હોય છે (બ્રસ્ટ 5). હિપ્પો વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું ભૂમિ પ્રાણી છે (બ્રસ્ટ 1). હિપ્પો 12 થી 5 ફૂટ લાંબો અને 5 ફૂટ ટીનો હોય છે અને તેનું મોં લગભગ 3 ફૂટ ખોલી શકે છે, પૂંછડી પણ 21 અને 24 ઇંચ લાંબી હોય છે (ડોલોન).


આફ્રિકા એ હાથી, ગેંડા અને હિપ્પોસ સહિત ઘણા દુર્લભ અને અનોખા પ્રાણીઓનું ઘર છે. હિપ્પો મધ્ય આફ્રિકામાં રહેવાનું પસંદ કરે છે જ્યાં ઘણી નદીઓ અને વિપુલ પ્રમાણમાં વનસ્પતિ જીવન છે. હિપ્પોની મોટી વસ્તી પૂર્વ આફ્રિકા (શેફર)ની નાઇલ નદીની ખીણમાં જોવા મળે છે. તેઓને ઊંડા પાણી ગમે છે કે તેઓ તરી શકે છે, આરામ કરી શકે છે અને શિકારી તેમના સુધી પહોંચી શકતા નથી.

હિપ્પોપોટેમસ પર નિબંધ.2024 essay on Hippopotamuses

હિપ્પો જે મુખ્ય વસ્તુ શોધે છે તે નદીના પલંગને અડીને છે, તે છે રીડ પથારી. તેમને સબ-સહારન આફ્રિકાનું ગરમ ​​તાપમાન ગમે છે, જે તેને હિપ્પોઝ સ્વર્ગ બનાવે છે. જો હિપ્પો ગમે ત્યાં રહેવા જાય છે તો તેઓ સામાન્ય રીતે ઘાસની જમીનની નજીકના પ્રવાહમાં રહેવા માંગે છે. હિપ્પો 5 થી 30 (ડોલોન) ના ટોળાઓમાં રહે છે.


હિપ્પો એક વિશાળ શાકાહારી છે, તેના માર્ગમાં ઘણી પાતળી વસ્તુઓ ખાય છે. તેઓ ફળ, ઘાસ, પાંદડા અને શાકભાજી ખાય છે. દિવસ દરમિયાન તેમનો મુખ્ય આહાર એ છે કે તેઓ ઊંઘે છે અને પાણીના છોડને ખાય છે. રાત્રે તેઓ તેમનો મુખ્ય આહાર ખાય છે અને પાછા જાય છે


હિપ્પોપોટેમસ ખૂબ મોટું પ્રાણી છે. તે આફ્રિકામાં જોવા મળે છે અને જો આપણે વિશ્વના અન્ય ભાગોમાં હિપ્પોપોટેમસ જોશું તો તે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોવા મળશે. હિપ્પોપોટેમસ શબ્દ ગ્રીક શબ્દોનું સંયોજન છે જ્યાં “હિપ્પો” નો અર્થ “ઘોડો” થાય છે અને “પોટામસ” નો અર્થ “નદી” થાય છે એટલે કે તે “નદીનો ઘોડો” છે. હિપ્પોપોટેમસ પ્રકૃતિમાં ઉભયજીવી છે જેનો અર્થ છે કે તે પાણી અને જમીન બંનેમાં રહી શકે છે.

હિપ્પોપોટેમસનો રંગ ભૂરો અને લાલ હોય છે. તે મોટા કદનું ખૂબ જ ભારે પ્રાણી છે અને વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી ભારે પ્રાણી છે. હિપ્પોપોટેમસ સામાન્ય રીતે ખૂબ જ ઠંડી પ્રકૃતિનું હોય છે અને ધીમે ધીમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે પરંતુ તે ક્યારેક આક્રમક પણ થઈ શકે છે.

હિપ્પોપોટેમસ પર નિબંધ.2024 essay on Hippopotamuses

હિપ્પોપોટેમસ પર દસ લીટીઓ


અમે હિપ્પોપોટેમસ પર સ લીટીઓ આપી છે. આ પંક્તિઓ વાંચ્યા પછી તમને ખબર પડશે કે હિપ્પોપોટેમસ શું છે, સૌથી મોટા અને ભારે પ્રાણી તરીકે હિપ્પોપોટેમસનું સ્થાન શું છે, હિપ્પોપોટેમસની લંબાઈ અને વજન શું છે, હિપ્પોપોટેમસનું શારીરિક વર્ણન શું છે, શું અને કેટલું છે. હિપ્પોપોટેમસ ખાય છે, હિપ્પોપોટેમસ કેટલા સમયના અંતરે ખાય છે, હિપ્પો ક્યાં રહે છે વગેરે.

તમે તમારી પરીક્ષામાં તેમજ તમારી શાળાની સ્પર્ધામાં તમારા નિબંધ અને ફકરા લેખનમાં આ રેખાઓ ઉમેરી શકો છો. આ તમને હિપ્પોપોટેમસ પર ટૂંકો નિબંધ, હિપ્પો વિશે મનોરંજક તથ્યો, હિપ્પોપોટેમસ વિશે કેટલીક લાઇન વગેરે લખવામાં પણ મદદ કરશે.

હિપ્પોપોટેમસ પર નિબંધ.2024 essay on Hippopotamuses


હિપ્પોપોટેમસ પર 10 રેખાઓ – સેટ 1


1) હિપ્પોપોટેમસ સફેદ ગેંડા અને હાથી પછી આ વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું પ્રાણી છે.

2) હિપ્પોપોટેમસ અથવા હિપ્પો એ કદમાં બીજા નંબરનું સૌથી મોટું અને વજનમાં ત્રીજું સૌથી મોટું પ્રાણી છે.

3) હિપ્પોપોટેમસનું માપ 10 થી 14 ફૂટ લંબાઈ અને વજન લગભગ 3 ટન છે.

4) હિપ્પોપોટેમસનું મોં અને દાંત ખૂબ મોટા હોય છે; તેનું શરીર લગભગ વાળ વગરનું છે.

5) હિપ્પોપોટેમસનું પેટ તેલની પીપળી જેવું છે, તે મનુષ્ય જેવું જ છે.

6) હિપ્પોપોટેમસની આંખો, કાન અને નસકોરા તેના માથાની ટોચ પર સ્થિત છે.

7) હિપ્પોપોટેમસ એક પ્રવાહી છોડે છે જે લાલ રંગનો હોય છે, આ પ્રવાહી તેને સૂર્યથી રક્ષણ આપે છે.

8) હિપ્પોપોટેમસ એક શાકાહારી પ્રાણી છે, જેનો અર્થ છે કે તે ઘાસ, પાંદડા અને છોડ ખાય છે.

9) હિપ્પોપોટેમસ રાત્રે તેનો ખોરાક લે છે; રાત્રે તે ઘાસ ખાવા જમીન પર આવે છે અને તે સતત 5 કલાક સુધી ચરાઈ શકે છે.

10) હિપ્પોપોટેમસ લગભગ 40 કિલો ઘાસ અને અન્ય ખાદ્યપદાર્થો ખાય છે જે તેના વજનનો એક અંશ છે.

અમે હિપ્પોપોટેમસ પર દસ લીટીઓનો બીજો સેટ આપ્યો છે. આ પંક્તિઓમાંથી પસાર થયા પછી, તમને ખબર પડશે કે આફ્રિકામાં કેટલા હિપ્પોપોટેમસ છે, કયા દેશોમાં સૌથી વધુ હિપ્પોપોટેમસ છે, હિપ્પોપોટેમસ કેટલા વર્ષ જીવે છે, નર અને માદા હિપ્પોપોટેમસને શું કહેવામાં આવે છે, હિપ્પોપોટેમસના સંતાનને શું કહેવામાં આવે છે. હિપ્પોપોટેમસનું જૂથ કહેવાય છે, હિપ્પોપોટેમસની ઝડપ શું છે, હિપ્પોપોટેમસ આક્રમક છે, હિપ્પોપોટેમસનો શિકાર શા માટે થાય છે વગેરે.

હિપ્પોપોટેમસ પર નિબંધ.2024 essay on Hippopotamuses


હિપ્પોપોટેમસ પર 10 રેખાઓ – સેટ 2


1) આફ્રિકામાં 150,000 હિપ્પોપોટેમસ છે; ઝામ્બિયા અને તાંઝાનિયામાં અનુક્રમે 40000 અને 30000 હિપ્પોપોટેમસ છે.

2) હિપ્પોપોટેમસનું સરેરાશ જીવન સામાન્ય રીતે 30 થી 45 વર્ષનું હોય છે.

3) “બુલ” ને નર હિપ્પોપોટેમસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યારે માદા હિપ્પોપોટેમસ “ગાય” તરીકે ઓળખાય છે.

4) જ્યારે માદા હિપ્પોપોટેમસ તેના સંતાનોને જન્મ આપે છે, ત્યારે તેને “વાછરડું” કહેવામાં આવે છે.

5) જ્યારે ઘણા બધા હિપ્પોપોટેમસ જૂથમાં ફરે છે ત્યારે તેને “પોડ”, “હેર્ડ”, “ડેલ” અથવા “બ્લોટ” કહેવામાં આવે છે.

6) સામાન્ય રીતે, હિપ્પોપોટેમસ પાણીમાં રહે છે પરંતુ તેનો ખોરાક લેવા માટે તે જમીન પર પણ આવે છે.

7) હિપ્પોપોટેમસના પગ ટૂંકા હોય છે પરંતુ તે 30 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે મનુષ્ય કરતા વધુ ઝડપથી દોડી શકે છે.

8) હિપ્પોપોટેમસ ખૂબ જ આક્રમક પ્રાણી છે તેથી તે આફ્રિકાનું સૌથી ખતરનાક પ્રાણી છે.

9) હિપ્પોપોટેમસ એટલો આક્રમક બની જાય છે કે તે મનુષ્યો પર પણ હુમલો કરી શકે છે.

10) હિપ્પોપોટેમસ ભયંકર બની ગયું છે કારણ કે તે તેના રહેઠાણો ગુમાવી રહ્યું છે અને તેના માંસ અને દાંત માટે પણ તેનો શિકાર કરવામાં આવે છે.

હિપ્પોપોટેમસ પર 10 રેખાઓ – સેટ 3


1) હિપ્પોપોટેમસ એક શક્તિશાળી પ્રાણી છે જે પાણીના ઘોડા તરીકે પ્રખ્યાત છે.

2) તે મુખ્યત્વે આફ્રિકાના સબ-સહારન પ્રદેશમાં વસે છે.

3) વિશ્વમાં હિપ્પોપોટેમસની માત્ર બે જીવંત પ્રજાતિઓ છે.

4) ગોળાકાર ભારે શરીર, ટૂંકા પગ, પહોળું મોં અને ટૂંકી પૂંછડી એ હિપ્પોપોટેમસના શરીરના લક્ષણો છે.

5) હિપ્પોપોટેમસ શાકાહારી પ્રાણી છે અને તે મુખ્યત્વે ઘાસને ખવડાવે છે.

6) માદા હિપ્પોપોટેમસમાં ગર્ભાવસ્થાનો સમયગાળો 8 મહિનાનો હોય છે.

7) માદા હિપ્પોપોટેમસ પાણીની અંદર પોતાના બચ્ચાને જન્મ આપે છે.

8) હિપ્પોપોટેમસ એક સમયે 1-2 સંતાનોને જન્મ આપે છે અને તેને વાછરડું કહેવામાં આવે છે.

9) તે નર્સરીમાં તેના સંતાનોને સારી પેરેંટલ કેર અને પોષણ પૂરું પાડે છે.

10) હિપ્પોપોટેમસનું આયુષ્ય લગભગ 40-50 વર્ષ હોય છે.

હિપ્પોપોટેમસ પર 10 રેખાઓ – સેટ 4


1) હિપ્પોપોટેમસ સામાન્ય રીતે હિપ્પો કહેવાય છે તે હિપ્પોપોટેમિડેનો છે.

2) તે પૃથ્વી પર ત્રીજા ક્રમના સૌથી મોટા સસ્તન પ્રાણી તરીકે જણાવવામાં આવે છે.

3) હિપ્પોપોટેમસ દિવસના કલાકો દરમિયાન પાણી અથવા કાદવમાં આરામ કરીને પોતાને ઠંડુ કરે છે.

4) તે એક સારો તરવૈયા છે અને તેના જીવનનો મોટાભાગનો ભાગ પાણીમાં વિતાવવાનું પસંદ કરે છે.

5) હિપ્પો સામાજિક પ્રાણી નથી અને તે એકાંત જીવન જીવે છે.

6) તેની ખડતલ જાડી ત્વચા છે જે તેને તેના શિકારીઓથી બચાવવામાં મદદ કરે છે.

7) હિપ્પો વિવિધ પ્રકારના અવાજો ઉત્પન્ન કરીને એકબીજા સાથે વાતચીત કરે છે.

8) ભારે વજન ધરાવતું શરીર હોવા છતાં હિપ્પોની દોડવાની ઝડપ 30km/hr છે.

9) હિપ્પોનું હિંસક વર્તન જણાવે છે કે તે પૃથ્વી પરનું એક ખતરનાક પ્રાણી છે.

10) હિપ્પોપોટેમસના અતિશય શિકારે પૃથ્વી પર તેના અસ્તિત્વને જોખમમાં મૂક્યું છે.

હિપ્પોપોટેમસ ખૂબ મોટા અને મજબૂત પ્રાણીઓ છે, સામાન્ય રીતે, હિપ્પોપોટેમસ એ ખૂબ જ ઠંડી પ્રકારનું પ્રાણી છે પરંતુ કેટલીકવાર તેઓ આક્રમક પણ બની જાય છે અને મનુષ્ય સહિત કોઈપણ પર હુમલો કરી શકે છે. તેમની પાસે હોડી ડૂબવાની પણ શક્તિ છે; ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે કારણ કે તેમની હોડી હિપ્પો દ્વારા ડૂબી ગઈ હતી. આજકાલ હિપ્પોપોટેમસ તેમના નિયમિત અને અતિશય શિકારને કારણે લુપ્તપ્રાય પ્રજાતિ બની ગઈ છે. તેઓ મોટે ભાગે તેમની ત્વચા અને દાંત માટે શિકાર કરવામાં આવે છે.

આ બ્લોગ પર તમને નિબંધ, ભાષણ, સારા વિચાર, અને સ્ટોરીઓ વાંચવા મળશે. તમારે પણ કોઇ સ્ટોરી લખવી હોય તો અમારા બ્લોગમા લખી શકો છો.

Leave a Comment