જો હું યુનિકોર્ન હોત તો પર નિબંધ.2022 Essay on If I were a Unicorn

જો હું યુનિકોર્ન હોત તો પર નિબંધ.2022 Essay on If I were a Unicorn

Essay on If I were a Unicorn જો હું યુનિકોર્ન હોત તો પર નિબંધ: જો હું યુનિકોર્ન હોત તો પર નિબંધ: હું મારી પોતાની બાળપણની કલ્પના બની ગયો હતો: એક યુનિકોર્ન. મારી વાર્તાઓમાં યુનિકોર્નને ઘણીવાર …

Read more

જે માનવી પોતાનું ભાગ્ય જાણતો હોય તો 2022 What If We know Our Destiny Essay in Gujarati

What If We know Our Destiny Essay in Gujarati

What If We know Our Destinજે માનવી પોતાનું ભાગ્ય જાણતો હોય તોy  : પોતાના ભવિષ્ય વિશેનું અજ્ઞાન એ મનુષ્યની સૌથી મોટી કસોટી છે. ભાવિના ભીતરમાં શું છુપાયેલું છે તે અવતારી પુરુષ રામ પણ જાણી શક્યા …

Read more

જો મને લોટરી લાગે તો 2022 If I win a lottery Essay in Gujarati

If I win a lottery Essay in Gujarati

If I win a lottery જો મને લોટરી લાગે તો પર નિબંધ : જો હું લોટરી જીતીશ, તો હું એક સરસ કોલોનીમાં એક સુંદર બંગલો ખરીદીશ અને શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવીશ. ઓછામાં ઓછી લોટરીની ટિકિટ ખરીદવાથી …

Read more

જો ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થાય તો 2022 If World War III happens Essay in Gujarati

If World War III happens Essay in Gujarati

If World War III happens  જો ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થાય તો: માનવ ઇતિહાસ યુદ્ધો અને યુદ્ધોથી ભરેલો છે, કેટલાક મોટા અને કેટલાક નાના. પરંતુ જો વિશ્વ યુદ્ધ 3 થવાનું હતું, તો તે માનવતાની સૌથી મોટી લડાઈ …

Read more

જો પરીક્ષા ન હોય તો 2022 If there were no Exams Essay in Gujarati

If there were no Exams Essay in Gujarati

If there were no Exams Essay જો પરીક્ષા ન હોય તો પર નિબંધ  in Gujarati: પરીક્ષા આપવાનું કોને ગમે છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા આપવી તે ખૂબ જ કંટાળાજનક અને તણાવપૂર્ણ છે. તેથી જો પરીક્ષાઓ ન …

Read more