પ્રાર્થના નું મહત્વ પર નિબંધ .2022 Importance Of Prayer Essay

Importance Of Prayer Essay પ્રાર્થના નું મહત્વ પર નિબંધ :પ્રાર્થના નું મહત્વ પર નિબંધ. આપણે પ્રાર્થનાને ઊંડા વિચારો સાથે જોવાની જરૂર છે. પ્રાર્થના માત્ર આંખો બંધ કરીને, હાથ જોડીને બોલવાનું નથી. પ્રાર્થના એ ધર્મનો વધુ અર્થપૂર્ણ ભાગ છે. આપણે બધાએ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે, ભગવાન પોતે આપણને પ્રાર્થના કરવાની માંગ કરે છે. પ્રાર્થનાને ઈશ્વરની ક્રિયા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે, ભગવાન અથવા પૂજાના અન્ય પદાર્થ, જેમ કે ભક્તિ, કબૂલાત, પ્રશંસા અથવા આભાર. જ્યારે મોટાભાગના લોકો પ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે તેઓ તે જ પ્રાર્થના કહે છે, જેમ કે ભગવાનની પ્રાર્થના. એક જ પ્રાર્થના કહેવી એ ખરેખર એટલી ખરાબ વસ્તુ નથી, તે તમે પ્રાર્થના કરવામાં જે સમય પસાર કરો છો તેના અર્થ અને સમય વિશે વધુ છે.

પ્રાર્થના નું મહત્વ પર નિબંધ .2022 Importance Of Prayer Essay

નું મહત્વ પર નિબંધ 1

પ્રાર્થના નું મહત્વ પર નિબંધ .2022 Importance Of Prayer Essay

પ્રાર્થનાને માત્ર એક દિનચર્યા કે આદત તરીકે ન જોવી જોઈએ, પરંતુ પોતાની જાતને ઈશ્વર સમક્ષ વ્યક્ત કરવા માટે વધુ એક પ્રેમ કવિતા તરીકે જોવી જોઈએ. પ્રશ્નો જેમ કે: શા માટે આપણે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે? આ પ્રાર્થના શું છે?, અને…વધુ સામગ્રી બતાવો…

આપણે જે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તે એવી જ હોવી જોઈએ જે આપણા હૃદયમાંથી સીધી આવે. પ્રાર્થના એ નોકરી અથવા આયોજિત ભાષણ ન હોવી જોઈએ. પ્રાર્થના જે ભગવાન આપણને કહે છે કે આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ તે ભગવાનની પ્રાર્થના છે.

“અમારા સ્વર્ગમાંના પિતા, તમારું નામ પવિત્ર ગણાય, તમારું રાજ્ય આવે, તમારી ઇચ્છા પૃથ્વીની જેમ સ્વર્ગમાં છે તેમ પૂર્ણ થાય…” આ પ્રાર્થના મુખ્ય બાબતોનો સારાંશ આપે છે જેના માટે આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, જેમ કે ભગવાનને કહેવું કે તે અદ્ભુત છે,

પ્રદાન કરવા માટે પૂછવું, માફ કરવા. પાપો, અને તમને પાપ કરતા અટકાવવા માટે, અને તમે ભગવાનને હંમેશ માટે પ્રેમ કરશો. ભગવાન પ્રાર્થના કેટલી સારી છે તે જોતા નથી,

તે માત્રા દ્વારા પણ નિર્ણય લેતા નથી. ટૂંકી પ્રાર્થના, જો નહીં, તો મોટી પ્રાર્થના જેટલી વધુ અર્થપૂર્ણ હોઈ શકે છે. ભગવાન પ્રાર્થનાના વિચાર અને અર્થને જુએ છે.

એક પ્રાર્થના જે સીધી હૃદયમાંથી આવે છે તે ભગવાનની કદર છે.તે આપણને આધ્યાત્મિક અને શારીરિક રીતે જરૂરી દરેક વસ્તુ માટે પ્રાર્થના કરવાનું કહે છે. માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ

વાહિયાત ઈચ્છાઓ સિવાય લગભગ કંઈપણ. ભગવાન આપણને તેમના સિવાય બીજા કોઈને પ્રાર્થના કરવાનું કહે છે. જયારે આપણે

પ્રાર્થના કરો કે ભગવાન ઇચ્છે છે કે આપણે તેને આપણી જરૂરિયાતો અને દુઃખો સ્વીકારીએ, કશું છુપાવીએ નહીં, તે ઇચ્છે છે કે આપણે

આપણા હૃદયમાંથી આવતા આપણા મગજમાં દરેક વસ્તુ માટે પ્રાર્થના કરો. આપણે આપણી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી
પ્રાર્થના એ દૈવી હાજરીનો એક માર્ગ છે.

પ્રાર્થનામાં મોટી શક્તિ છે. પ્રાર્થના તમને પીડામાં આરામ આપે છે, તમને ભગવાન પાસેથી જોઈતા જવાબો આપે છે, અને તૂટેલી ભાવનાને સાજા કરે છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. આપણે બધા ગમે તે રીતે પ્રાર્થના કરી શકીએ છીએ, જેટલી લાંબી પ્રાર્થના કરીએ છીએ.


વિવિધ કારણોસર પ્રાર્થના કરવાની ઘણી અલગ અલગ રીતો છે. પ્રાર્થનામાં ભાષા બહુ મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. આપણે સમજવું પડશે કે આપણે ભગવાનને શું પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

આપણે પ્રાર્થના દ્વારા ભગવાન સાથે જોડાણ અનુભવવાનું છે. જો આપણે પ્રાર્થનાનો અર્થ જાણતા નથી, તો પછી પ્રાર્થના કરવાનો પણ કોઈ અર્થ નથી.

મને યાદ છે જ્યારે હું નાનો હતો અને મારી માતાએ મને કહ્યું કે દરરોજ અમારું પવિત્ર પુસ્તક વાંચો. મેં વાંચવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ તે શબ્દોનો મારા માટે કોઈ અર્થ નહોતો કારણ કે તે સમયે તેનો અર્થ શું હતો તે હું સમજી શક્યો ન હતો. પરિણામે મેં વાંચવાનું બંધ કરી દીધું.


જેમ જેમ હું મોટો થઈ રહ્યો હતો, મારી માતાએ દરેક લીટીના અર્થ સાથે પવિત્ર પુસ્તક ખરીદ્યું. તે વાંચવાનું શરૂ કર્યા પછી, મારું આખું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું.

હું એક અલગ વ્યક્તિ બની ગયો. મેં ભગવાન અને પ્રાર્થનાનો અર્થ શીખવાનું શરૂ કર્યું. મેં શીખવાનું શરૂ કર્યું કે ભગવાન પર વિશ્વાસ કરવાથી તમારું જીવન ખરેખર બદલાઈ શકે છે. તેથી હું માનું છું કે, આપણે પ્રાર્થનાનો અર્થ સમજવો પડશે, જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.


જ્યારે આપણે સમજ્યા વિના કંઈક વાંચીએ છીએ, ત્યારે આપણે જોડાણ ગુમાવી દીધું છે. જેમ જેમ હું તે ત્રણ પ્રાર્થના વાંચું છું, પરંપરાગત, સુધારેલ અને સમકાલીન સંસ્કરણોથી પ્રારંભ કરો;

જ્યારે હું પરંપરાગત વાંચું છું ત્યારે મને કોઈ જોડાણ નથી લાગતું કારણ કે મારા માટે તે સમજવું મુશ્કેલ છે. જ્યારે હું પરંપરાગતથી સમકાલીન વાંચું છું, ત્યારે મેં જોડાણ મેળવ્યું છે અને જ્યારે હું પરંપરાથી સમકાલીન વાંચું છું,

ત્યારે હું જોડાણ ગુમાવું છું. કારણ અનુવાદ અથવા શબ્દભંડોળ હોઈ શકે છે. જેમ જેમ મેં સુધારેલું સંસ્કરણ વાંચ્યું તેમ, મને થોડું જોડાણ લાગે છે. હું આ પ્રાર્થના સમજું છું.


તેમ છતાં, તે ત્રણ પ્રાર્થનાનો સમાન અર્થ છે, પરંતુ મને હજી પણ લાગે છે કે, સમકાલીન સંસ્કરણ મારા હૃદયને સૌથી વધુ સ્પર્શે છે કારણ કે તે સમજવામાં સરળ અને વધુ સ્પષ્ટીકરણ છે. જ્યારે હું વાંચું છું …


સામ્રાજ્ય ધરાવતા ખ્રિસ્તી માટે પ્રાર્થનાનો વાસ્તવિક સાર એ નથી કે તમે જે ઈચ્છો છો અથવા ઈચ્છો છો તે કરવા માટે ભગવાનને સમજાવવા માટે નથી, પરંતુ તમને તેને વધુ જાણવા, ઈચ્છા કરવા અને તેના સમાનતામાં વૃદ્ધિ કરવા અને ભગવાનની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે સક્ષમ બનાવવાનો છે. રાજ્યની પ્રાર્થના એ જ છે!

હું સંમત છું કે પ્રાર્થનાનો વિષય ખૂબ જ વિસ્તૃત છે. પ્રાર્થના વિશે ઘણા પુસ્તકો, અસંખ્ય ખ્રિસ્તી પુસ્તકો લખવામાં આવ્યા છે. જો કે, આ એક “રાજ્યમાં પ્રાર્થનાની ભૂમિકા અને સ્થાન” અસાધારણ છે. તે એક આંખ ખોલનાર અને મન ફૂંકાય છે.

આ પણ વાંચો

વાઘ પર નિબંધ 2022,

Share on:

આ બ્લોગ પર તમને નિબંધ, ભાષણ, સારા વિચાર, અને સ્ટોરીઓ વાંચવા મળશે. તમારે પણ કોઇ સ્ટોરી લખવી હોય તો અમારા બ્લોગમા લખી શકો છો.

Leave a Comment